Głosowanie publiczności:

  1. Głosowanie publiczności odbywa się na Facebooku na grupie „Bands’ Battle 2019 – głosowanie”, dostępniej pod adresem: www.facebook.com/groups/2281049601927349
  2. Głosowanie trwa od 3 lutego 2020 od godziny 00:01 do 21 lutego 2020 do godziny 23:59.
  3. Aby uzyskać dostęp do grupy, należy polubić fanpage Bands’ Battle i wysłać prośbę o dołączenie do grupy „Bands’ Battle 2020 – głosowanie”.
  4. W głosowaniu mogą brać udział tylko profile prywatne rzeczywistych osób. Inne strony (np. zespołów) nie mogą brać udziału w głosowaniu.
  5. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos.
  6. Wyniki głosowania publiczności zostaną przekształcone na punkty. Najlepszy zespół dostanie 10 punktów, drugi 9 punktów, trzeci 8 punktów, czwarty 7, piąty 6, szósty 5, siódmy 4, ósmy 3, dziewiąty 2, dziesiąty 1. Pozostałe zespoły dostaną po 0 punktów.

Głosowanie jury:

  1. Głosowanie jury odbędzie się w dniach 3 lutego – 23 marca 2020.
  2. Głosowanie odbędzie się metodą Bordy. Każdy juror wybierze 10 najlepszych zespołów, z czego pierwszy zespół dostanie 10 punktów, drugi 9 punktów, trzeci 8 punktów, czwarty 7, piąty 6, szósty 5, siódmy 4, ósmy 3, dziewiąty 2, dziesiąty 1. Pozostałe zespoły dostaną po 0 punktów.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w regulaminie głosowania Bands’ Battle: Regulamin.