4People to założony w 2015 roku lubelski zespół Indie Pop. Wcześniej Bernard Robak z Maciejem Malcem w duecie stawiali swoje pierwsze kroki na scenie muzyki rozrywkowej, aż w 2015 roku do zespołu dołączyli Ada Gałązka i Mateusz Mazur. Zespół w tym składzie pozostał do dziś a relacje jego członków się pogłębiły.

4People – grupa nas, przyjaciół, grających dla Was, słuchaczy. Muzyka wpłynęła na nasze życie, więc także i my staramy się językiem muzyki inspirować oraz pokazywać emocje i problemy dotykające nas wszystkich w codziennym życiu.

Nasz styl muzyczny zmieniał się i dojrzewał od muzyki akustycznej aż do tworzonej przez nas aktualnie muzyki Indie Pop. Mamy na swoim koncie audycje radiowe oraz koncerty na scenach zarówno Warszawy jak i Lublina. Nasze inspiracje czerpiemy z wielu gatunków muzycznych oraz z twórczości różnych artystów. Istotny wpływ na naszą twórczość miało wieloletnie doświadczenie śpiewania w chórze każdego z członków zespołu. W naszych utworach często można usłyszeć fragmenty wielogłosowe w połączeniu z harmonijnym brzmieniem instrumentów akustycznych.